Manuál Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí

Potřebujete manuál pro svůj Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí? Níže si můžete zdarma prohlédnout a stáhnout PDF manuál v češtině. Tento produkt má aktuálně 12 často kladené otázky, 0 komentářů a má 0 hlasů. Pokud toto není manuál, který chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobek vadný a manuál nenabízí žádné řešení? Přejděte do Repair Café a získejte opravu zdarma.

Manuál

Loading…

EN
English
Operating instructions
DISHWASHER - Contents
Operating instructions, 1
Important Safety Instructions, 2-3
Assistance, 13
Product Data, 14
Installation, 16-17
Description of the appliance, 18
Refined salt and rinse aid, 19
Loading the racks, 20-21
Detergent and dishwasher use, 22
Wash cycles, 23
Special wash cycles and options, 24
Care and maintenance, 25
Troubleshooting, 26
CS
Česky
Návod k použití
MYČKA NÁDOBÍ -Obsah
Návod k použití, 1
Důležité Bezpečnostní Pokyny, 5-6-7
Servisní služba, 13
Informační list výrobku, 15
Instalace, 38-39
Popis zařízení, 40
Regenerační sůl a Leštidlo, 41
Plnění košů, 42-43
Mycí prostředek a použití myčky, 44
Programy, 45
Speciální programy
a Volitelné funkce, 46
Údržba a péče, 47
Poruchy a způsob jejich odstranění, 48
ADP 422
ES
Español
Manual de instrucciones
LAVAVAJILLAS - Índice
Instrucciones de uso, 1
Instrucciones de seguridad importantes
, 3-4-5
Asistencia, 13
Ficha producto, 14
Instalación, 27-28
Descripción del aparato, 29
Sal regeneradora y abrillantador, 30
Cargar los cestos, 31-32
Detergente y uso del lavavajillas, 33
Programas, 34
Programas especiales y opciones, 35
Mantenimiento y cuidados, 36
Anomalías y soluciones, 37
HU
Magyar
Használati útmutató
MOSOGATÓGÉP - Tartalom
Használati útmutató, 1
Fontos Biztonsági Figyelmeztetések, 7-8
Szerviz, 13
Termékismertető adatlap, 15
Üzembe helyezés, 49-50
Készülékleírás, 51
Regeneráló só és öblítőszer
52
Berámolás a kosarakba, 53-54
Mosogatószer és a mosogatógép használata, 55
Programok, 56
Különleges programok és opciók, 57
Karbantartás és ápolás, 58
Rendellenességek és elhárításuk
, 59
UA
Українська
Довідник користувача
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА - Зміст
Довідник користувача, 1
Iважливі Інструкції з Безпеки, 8-9-10
Допомога, 13
Встановлення, 60-61
Опис приладу, 62
Регенераційна сіль і ополіскувач, 63
Як завантажити короби, 64-65
Миючий засіб і використання посудомийної машини, 66
Програми, 67
Спеціальні програми й опції, 68
Догляд та очищення
, 69
Несправності та засоби їх усунення, 70
RU
Русский
Руководство по эксплуатации
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА - Оглавление
Руководство по эксплуатации, 1
Важная Информация по Технике Безопасности, 10-11-12
Сервисное обслуживание, 13
Установка, 72-73
Техническая спецификация изделия, 74
Описание изделия, 75
Регенерирующая соль и Ополаскиватель, 76
Загрузка корзин, 77-78
Моющее средство и использование посудомоечной
машины, 79
Программы, 80
Специальные программы и Допольнительные
функции, 81
Техническое обслуживание и уход, 82
Неисправности и методы их устранения, 83
Stáhnout manuál v český (PDF, 17.63 MB)
(Zvažte dopad na životní prostředí a tento manuál si vytiskněte pouze v případě, že výtisk skutečně potřebujete)

Loading…

Hodnocení

Ohodnoťte Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí a dejte nám vědět, co si o výrobku myslíte. Chcete se podělit o své zkušenosti s tímto výrobkem nebo se na něco zeptat? Nechte nám ve spodní části stránky komentář.
Jste spokojeni s Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí?
Ano Ne
Ohodnoťte tento výrobek jako první
0 hlasy

Zapojte se do konverzace o tomto výrobku

Zde můžete sdílet, co si myslíte o Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí. Máte-li dotaz, nejprve si pozorně přečtěte návod. Žádost o příručku lze provést pomocí našeho kontaktního formuláře.

Více o tomto návodu

Chápeme, že je hezké mít k vašemu Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí papírovou příručku. Manuál si můžete vždy stáhnout z našich webových stránek a vytisknout si jej sami. Pokud byste chtěli mít originální příručku, doporučujeme vám kontaktovat Whirlpool. Možná by byli schopni poskytnout originální návod. Hledáte příručku ke svému Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí v jiném jazyce? Vyberte si preferovaný jazyk na naší domovské stránce a vyhledejte číslo modelu, abyste zjistili, zda jej máme k dispozici.

Specifikace

Značka Whirlpool
Modelka ADP 422 IX
Kategorie Myčky na nádobí
Typ souboru PDF
Velikost souboru 17.63 MB

Všechny návody pro Whirlpool Myčky na nádobí
Další manuály Myčky na nádobí

Často kladené otázky o Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí

Náš tým podpory vyhledává užitečné produktové informace a odpovídá na často kladené otázky. Pokud v nich najdete nějakou nepřesnost, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Moje myčka dokončila mycí cyklus, ale neotevřel se zásobník, do kterého se dávají tablety.Jak je to možné? Ověřeno

Tento problém je často způsoben nádobím, které zásobník blokuje.Před zapnutím myčky to zkontrolujte.

To bylo užitečné (8000) Přečtěte si více

Myčka již vodu neohřívá, proč? Ověřeno

Je pravděpodobné, že je topný článek vadný. Nechte to vyměnit. V případě pochybností kontaktujte výrobce.

To bylo užitečné (7495) Přečtěte si více

Mohu v myčce používat běžnou sůl? Ověřeno

Ne, běžná sůl může obsahovat látky, které mohou váš spotřebič poškodit.

To bylo užitečné (3199) Přečtěte si více

Musím nádobí před vložením do myčky nádobí opláchnout? Ověřeno

Opláchnutí nádobí není nutné, ale musíte odstranit veškeré velké, tvrdé a mastné zbytky. Mohly by časem ucpat odtok.

To bylo užitečné (1296) Přečtěte si více

Mohu myčku nádobí otevřít, když je v provozu? Ověřeno

Většina myček nádobí je vybavena zarážkou vody, díky níž se program zastaví okamžitě po otevření dvířek, což znamená, že nebude vytékat voda. U některých modelů to může časem způsobit problémy. U vestavěných myček je možné, že časté otevírání myčky za chodu může způsobit poškození okolních skříněk vodou v důsledku uvolňování páry.

To bylo užitečné (1043) Přečtěte si více

Měl bych po ukončení chodu otevřít myčku, aby nádobí bylo rychleji suché? Ověřeno

To záleží na typu myčky a umístění myčky. Některé myčky jsou vybaveny funkcí, která po mycím programu suší nádobí. V takovém případě nebude mít otevření myčky žádnou přidanou hodnotu. U vestavěných myček je možné, že časté otevírání myčky za chodu může způsobit poškození okolních skříněk vodou v důsledku uvolňování páry.

To bylo užitečné (835) Přečtěte si více

Co znamená „6. smysl“? Ověřeno

Spotřebiče Whirlpool, které jsou vybaveny technologií 6th Sense, mají senzory, které zajišťují optimální provoz stroje. Například v sušičkách tyto senzory měří vlhkost zbývající v pračce a zastaví stroj, když je vše úplně suché.

To bylo užitečné (779) Přečtěte si více

Poté, co myčka dokončí svůj cyklus, jsou plastové nádobí stále mokré, ale zbytek ne. Proč? Ověřeno

Plast je špatný vodič tepla, který umožňuje produktům rychle vychladnout. Vlhkost, která na něm zůstane, se potom odpařuje mnohem méně než například na keramice nebo kovu.

To bylo užitečné (757) Přečtěte si více

Mohu připojit myčku k prodlužovacímu kabelu? Ověřeno

Spotřebiče, které vyžadují velké množství energie, jako je myčka, nelze připojit ke všem prodlužovacím kabelům. Podívejte se, jaká je spotřeba energie myčky, která je uvedena ve Watt, a zkontrolujte, zda to prodlužovací kabel zvládne. Existují prodlužovací kabely se silnějšími kabely, které jsou vyrobeny pro manipulaci s většími spotřebiči.

To bylo užitečné (686) Přečtěte si více

Je problém mít škrábance na kovu na vnitřní straně myčky? Ověřeno

Vnitřek většiny myček nádobí je vyroben z nerezové oceli a nejsou ovlivněny poškrábáním.

To bylo užitečné (677) Přečtěte si více

Mohu do myčky nádobí vložit dřevěné předměty, jako jsou stěrky a krájecí desky? Ověřeno

Ne. Dřevěné předměty se mohou v myčce nádobí poškodit nebo zdeformovat. Také uvolněná dřevěná vlákna mohou myčku nádobí poškodit. Dřevěné krájecí desky se často vyrábějí s lepidlem, které se může uvolnit poté, co bylo několikrát v myčce.

To bylo užitečné (676) Přečtěte si více

Mohu dát pánve s teflonem do myčky? Ověřeno

Ano můžeš. Pánev se však bude opotřebovávat rychleji, než když se čistí ručně. Při ručním čištění pánve teflonem nikdy nepoužívejte drátěnku, ale měkkou houbu nebo hadřík.

To bylo užitečné (676) Přečtěte si více
Manuál Whirlpool ADP 422 IX Myčka na nádobí

Související produkty

Související kategorie