Manuál Uni-Max 30248002 Vodováha

Potřebujete manuál pro svůj Uni-Max 30248002 Vodováha? Níže si můžete zdarma prohlédnout a stáhnout PDF manuál v češtině. Tento produkt má aktuálně 0 často kladené otázky, 0 komentářů a má 0 hlasů. Pokud toto není manuál, který chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobek vadný a manuál nenabízí žádné řešení? Přejděte do Repair Café a získejte opravu zdarma.

Manuál

Loading…

8
1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského
zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady mate-
riálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zachá-
zením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během trans-
portu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušen-
ství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při použí-
vání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záručopravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záručdoba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záručdoba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záručopravě. Reklamovavýrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzu-
jícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěpodobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.
UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice
Tel. reklamačho odd. 266 190 156 T-Mobile 603 414 975
266 190 111 O
2
601 218 255
Fax 266 190 100 Vodafone 608 227 255
http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz
Výrobek:
Digitální vodováha 400 mm
Typ:
30248002
Výrobní číslo (série):
Datum výroby: Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:
ZÁRUČNÍ LIST
NÁVOD K OBSLUZE
DIGITÁLNÍ VODOVÁHA 400 MM
30248002
Stáhnout manuál v český (PDF, 0.12 MB)
(Zvažte dopad na životní prostředí a tento manuál si vytiskněte pouze v případě, že výtisk skutečně potřebujete)

Loading…

Hodnocení

Ohodnoťte Uni-Max 30248002 Vodováha a dejte nám vědět, co si o výrobku myslíte. Chcete se podělit o své zkušenosti s tímto výrobkem nebo se na něco zeptat? Nechte nám ve spodní části stránky komentář.
Jste spokojeni s Uni-Max 30248002 Vodováha?
Ano Ne
Ohodnoťte tento výrobek jako první
0 hlasy

Zapojte se do konverzace o tomto výrobku

Zde můžete sdílet, co si myslíte o Uni-Max 30248002 Vodováha. Máte-li dotaz, nejprve si pozorně přečtěte návod. Žádost o příručku lze provést pomocí našeho kontaktního formuláře.

Více o tomto návodu

Chápeme, že je hezké mít k vašemu Uni-Max 30248002 Vodováha papírovou příručku. Manuál si můžete vždy stáhnout z našich webových stránek a vytisknout si jej sami. Pokud byste chtěli mít originální příručku, doporučujeme vám kontaktovat Uni-Max. Možná by byli schopni poskytnout originální návod. Hledáte příručku ke svému Uni-Max 30248002 Vodováha v jiném jazyce? Vyberte si preferovaný jazyk na naší domovské stránce a vyhledejte číslo modelu, abyste zjistili, zda jej máme k dispozici.

Specifikace

Značka Uni-Max
Modelka 30248002
Kategorie Vodováhy
Typ souboru PDF
Velikost souboru 0.12 MB

Všechny návody pro Uni-Max Vodováhy
Další manuály Vodováhy

Manuál Uni-Max 30248002 Vodováha