Když připojím zařízení k nabíječce, nabíjí se špatně nebo vůbec, proč?

"Je možné, že se v otvoru, kde je připojena nabíječka, nahromadily nečistoty, což jim bránilo ve správném kontaktu. Nejlepší způsob čištění je stlačený vzduch. Máte-li pochybnosti, nechte to provést odborníkem."

To bylo užitečné (391)