Jaký je doporučený typ oleje a interval výměny oleje pro můj přívěsný motor?

"Doporučený typ oleje a interval výměny pro váš přívěsný motor se budou lišit v závislosti na značce a modelu vašeho motoru. Je důležité, abyste si konkrétní pokyny prostudovali v uživatelské příručce nebo na webových stránkách výrobce. Obecným pravidlem je, že 4taktní přívěsné motory by měly používat 4taktní olej specifický pro námořní lodě a doporučuje se jej měnit každých 100 hodin provozu nebo ročně, podle toho, co nastane dříve. Dvoutaktní přívěsné motory by měly používat olej s hodnocením TC-W3 a doporučuje se jej měnit každých 50 hodin provozu nebo každou sezónu."

To bylo užitečné (31)