Manuál Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo

Potřebujete manuál pro svůj Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo? Níže si můžete zdarma prohlédnout a stáhnout PDF manuál v češtině. Tento produkt má aktuálně 3 často kladené otázky, 0 komentářů a má 3 hlasů s průměrným hodnocením produktu 100/100. Pokud toto není manuál, který chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobek vadný a manuál nenabízí žádné řešení? Přejděte do Repair Café a získejte opravu zdarma.

Manuál

Loading…

1
EG-Konformitätserklärung
entsprechend der Richtlinie: 2006/42/EG
EG-Izjava o usklađenosti
odgovarajući smjernici: 2006/42 EU
EC Declaration of Conformity
according to Directive: 2006/42/EC
Dichiarazione CE di Conformità
ai sensi della direttiva fino: 2006/42/CE
Déclaration de conformité de la CE
conformément à la directive: 2006/42/CE
EG-Verklaring van overeenstemming
volgens richtlijn: 2006/42/EG
Декларация за съответствие с EG-нормите
съгласно Директивата на ЕО: 2006/42/EO
Deklaracja zgodności WE
z dyrektywą: 2006/42/WE
ES-Prohlášení o shodě
podle směrnice ES: 2006/42/ES
Declaraţie de conformitate UE
conform directivei: 2006/42/UE
EF-overensstemmelseserklæring
i henhold til EF-direktiv: 2006/42/EF
EG-konformitetsförklaring
motsvarande EG-direktiv: 2006/42/EG
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
vastaa EY-direktiiviä: 2006/42 EG
ES-Prehlásenie o zhode
podľa smernice ES: 2006/42/ES
EK megfelelőségi nyilatkozat
a következő irányelvnek megfelelően: 2006/42 EK
Izjava o skladnosti ES
v skladu z direktivo: 2006/42/ES
Hiermit erklären wir
Yrityksemme
Niniejszym my, firma
We herewith declare
Ezennel kijelenti a gyártó,
Prin prezenta, noi
Par la présente, nous
Ovime mi,
Härmed förklarar vi
С настоящото ние,
Con la presente dichiariamo
Prehlašujeme
Zde a tímto prohlašujeme
Hiermede verklaren wij
S tem izjavljamo mi,
Hermed erklærer vi
ATIKA GmbH & Co. KG, Schinkelstraße 97, 59227 Ahlen, Germany
in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Brennholzspalter ASP 14 TS (Seriennummer: 000001-020000)
konform ist mit den Bestimmungen der o. a. EG-Richtlinie, sowie mit den Bestimmungen folgender Richtlinie: 2004/108/EG.
under our sole responsibility, that the product
Brennholzspalter (Log splitter) ASP 14 TS (Serial number: 000001-020000)
is conform with the above mentioned EC directive as well as with the provisions of the guideline below: 2004/108/EC.
déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit
Brennholzspalter (Fendeur de bois à brûler) ASP 14 TS (Numéro de série: 000001-020000)
est conforme aux dispositions de la directive CE susnommée ainsi qu’aux dispositions de la directive suivante: 2004/108/CE.
декларираме на своя отговорност, че продуктът
Brennholzspalter (Уред за нацепване на дърва за горене) ASP 14 TS (Сериен номер: 000001-020000)
съответства на разпоредбите на горепосочените директиви на ЕO, както и на изискванията на другите, отнасящите се за него
директиви: 2004/108/EО.
na vlastní zodpovědnost, že výrobek
Brennholzspalter (Štípač palivového dřeva) ASP 14 TS (Seriové číslo: 000001-020000)
odpovídá ustanovením ES-směrnicím, rovněž ustanovením následných směrnic: 2004/108/ES.
på eget ansvar, at produkt
Brennholzspalter (Brændekløver) ASP 14 TS (Serienummer: 000001-020000)
stemmer overens med forskrifterne i de ovennævnte EF-direktiver samt med forskrifterne i følgende direktiver: 2004/108/EF.
ilmoittaa täten yksinomaisella vastuulla, että tuote
Brennholzspalter (Polttopuun halkaisukone) ASP 14 TS (Sarjanumero: 000001-020000)
on yhdenmukainen ylämainittujen EY-direktiivien määräysten kanssa sekä seuraavien direktiivien määräysten kanssa: 2004/108/EY.
kizárólagos felelőséggel, hogy az alábbi termék
Brennholzspalter (Tűzifa hasogató) ASP 14 TS (Sorozatszám: 000001-020000)
megfelel a fent nevezett EK irányelvek rendelkezéseinek, valamint a következő irányelvek rendelkezéseinek: 2004/108/EK.
s punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod
Brennholzspalter (Stroj za cijepanje ogrjevnog drveta) ASP 14 TS (Serijski broj: 000001-020000)
usklađen s odredbama gore navedenih EU smjernica kao, kao i zahtjevima drugih dotičnih smjernica: 2004/108/EU.
Stáhnout manuál v český (PDF, 4.06 MB)
(Zvažte dopad na životní prostředí a tento manuál si vytiskněte pouze v případě, že výtisk skutečně potřebujete)

Loading…

Hodnocení

Ohodnoťte Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo a dejte nám vědět, co si o výrobku myslíte. Chcete se podělit o své zkušenosti s tímto výrobkem nebo se na něco zeptat? Nechte nám ve spodní části stránky komentář.
Jste spokojeni s Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo?
Ano Ne
100%
0%
3 hlasy

Zapojte se do konverzace o tomto výrobku

Zde můžete sdílet, co si myslíte o Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo. Máte-li dotaz, nejprve si pozorně přečtěte návod. Žádost o příručku lze provést pomocí našeho kontaktního formuláře.

Více o tomto návodu

Chápeme, že je hezké mít k vašemu Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo papírovou příručku. Manuál si můžete vždy stáhnout z našich webových stránek a vytisknout si jej sami. Pokud byste chtěli mít originální příručku, doporučujeme vám kontaktovat Atika. Možná by byli schopni poskytnout originální návod. Hledáte příručku ke svému Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo v jiném jazyce? Vyberte si preferovaný jazyk na naší domovské stránce a vyhledejte číslo modelu, abyste zjistili, zda jej máme k dispozici.

Specifikace

Značka Atika
Modelka ASP 14 TS
Kategorie Štípačky na dřevo
Typ souboru PDF
Velikost souboru 4.06 MB

Všechny návody pro Atika Štípačky na dřevo
Další manuály Štípačky na dřevo

Často kladené otázky o Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo

Náš tým podpory vyhledává užitečné produktové informace a odpovídá na často kladené otázky. Pokud v nich najdete nějakou nepřesnost, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Kolik tun síly potřebuje můj štípač dřeva? Ověřeno

Pro lehké osobní použití postačí vlastní palivové dříví 22 nebo 27 tun síly. Při těžkém osobním použití se doporučuje použít 25 tun. Pro průmyslové použití se doporučuje 40 tun a více.

To bylo užitečné (115) Přečtěte si více

Potřebuje štípačka na dřevo ostřit? Ověřeno

Při běžném používání na dřevo není nutné brousit štípač dřeva.

To bylo užitečné (92) Přečtěte si více

Jaký je rozdíl mezi vodorovným a svislým štípačem dřeva? Ověřeno

Horizontální štípačky dřeva mají obecně méně energie a zvládnou pouze tenčí kmeny. Vertikální modely mohou mít širší kmeny a mají více energie.

To bylo užitečné (86) Přečtěte si více
Manuál Atika ASP 14 TS Štípačka na dřevo

Související produkty

Související kategorie